Osmium-Academy
Badanie

Badanie

Na niektórych poziomach konieczne jest podejcie do i zdanie egzaminu przed rozpoczęciem pracy. Celem egzaminu jest uzyskanie aktualnych informacji o stanie wiedzy każdej osoby, która publicznie wypowiada się na temat osmu. Cała zawartość akademii jest stale poszerzana i odnawiana, dlatego warto również w przyszłości odświeżyć posiadaną wiedzę.

Przygotowanie do egzaminu można przeprowadzić za pomocą filmów Akademii, za pomocą broszury Osmium, korzystając z podcastów audio lub za pomocą FAQ.

Egzaminy poziomów 2 – 5:

 

Poziom 2:

Zakres egzaminu: pytania ogólne ze zrozumieniem

Rodzaj egzaminu: egzamin wielokrotnego wyboru

Rejestracja: niewymagana
Czas trwania egzaminu: ok. 10 minut.

Koszty: Pierwsze podejście jest bezpłatne.

Ponowne egzaminy kosztują 49 euro plus VAT. Powtórzenie obejmuje szkolenie telefoniczne i wsparcie.

  • Bez egzaminu masz status „uczestniczy”. Po zdaniu egzaminu status zmienia się na „zdany”. Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz elektroniczny certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu i jego zdanie. Ocena nie jest podana na świadectwie, ale można ją uzyskać w instytucie.

Poziom 3:

Zakres egzaminu: pytania z zakresu rozumienia fizycznego, rozległa znajomość osmu i jego rynku.

Rodzaj egzaminu: egzamin wielokrotnego wyboru

Rejestracja: niewymagana

Czas trwania egzaminu: ok. 30 minut.

Koszty: Pierwsze podejście jest bezpłatne.

Ponowne egzaminy kosztują 99 euro plus VAT. Powtórzenie obejmuje szkolenie telefoniczne i wsparcie.

  • Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz elektroniczny certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu i jego zdanie. Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz status „Train the Trainer Program Candidate”. Ocena nie będzie przyznawana. Zdanie egzaminu jest warunkiem uczestnictwa w Poziomie 5, kształceniu na trenera.

Poziom 4:

Zakres egzaminu: Dogłębna znajomość metali szlachetnych, walut, systemów finansowych oraz ogólne zrozumienie fizycznych podstaw metali szlachetnych.

Rodzaj testu: test ustny w rozmowie twarzą w twarz lub Skype-Skype

Rejestracja: wymagana lub po seminarium

Czas trwania egzaminu: ok. 15 min.

Koszty: Pierwsze podejście jest bezpłatne.

Ponowne egzaminy kosztują każdorazowo 99 euro plus VAT. Powtórzenie obejmuje szkolenie telefoniczne i wsparcie. Egzamin ustny można zdać telefonicznie. Pomoce są dozwolone.

  • Bez egzaminu masz status „uczestniczy”. Po zdaniu egzaminu status zmienia się na „certyfikowany konsultant ds. metali szlachetnych”. Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz elektroniczny certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu i jego zdanie. Ocena nie jest wydawana.

Poziom 5:

Zakres egzaminu: Akceptacja seminarium z rzeczywistymi uczestnikami

Rodzaj badania: obecność

Wymagamy rejestracji

Czas trwania: 1 dzień

Koszty: Pierwsze podejście jest bezpłatne.

Ponowne egzaminy kosztują każdorazowo 499 euro plus VAT. Powtórzenie obejmuje szkolenie telefoniczne i wsparcie.

Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz status „trenera”. Otrzymasz elektroniczny certyfikat uczestnictwa i zdania egzaminu. Na certyfikacie drukowana jest notatka. W celu poprawienia oceny możesz przystąpić do kolejnego egzaminu.

Status „Trener” uprawnia uczestnika do udziału w szkoleniach poziomu 5 za pół ceny.

 

Wstęp na egzamin

Partnerstwa w sprzedaży istnieją w różnych formach: W zależności od obrotów i grupy docelowej możesz zostać typerem, dealerem, partnerem hurtowym, trenerem, a nawet partnerem Państwowego Instytutu. Partnerstwo między Instytutami Państwowymi podlega nawet wyłączności regionalnej. Na szkoleniach poznasz również różne możliwości zawierania umów.

Jeśli dążysz do uzyskania jednego z wyżej wymienionych statusów w ramach procesu onboardingu, wszystko, co musisz zrobić, aby rozpocząć pracę, to zdać egzamin poziomu 2 na szkolenie online. Szkolenia i egzaminy są częścią Twojego instruktaża wprowadzającego, który elektronicznie prowadzi Cię przez Twoje konto.

Zapraszamy do bycia naszym typerem wspierającym sprzedaż, bez obowiązku udziału w szkoleniu lub egzaminie. Daje Ci to możliwość poznania wszystkich relacji umownych z nami, zanim zdecydujesz się na status. Jednak nie możesz jeszcze, łącznie z  roszczeniem o prowizję, udzielać wskazówek dotyczących pośredniczenia w zamówieniach,  aż do zdania egzaminu bez prawa do prowizji.

Status partnera hurtowego jest przyznawany Państwu poprzez jednostronne potwierdzenie, które może wystawić tylko partner instytutu państwowego. W przypadku wszystkich form współpracy niezbędne jest odbycie odpowiednich szkoleń i zdanie odpowiednich egzaminów.

Ten kurs jest podzielony na kilka ogólnych bloków, które wzajemnie na siebie składają. Wszystkie kwalifikacje można nabyć indywidualnie dla pożądanego statusu.

Bez onboardingu warunkiem uczestnictwa we wszystkich szkoleniach jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności z instytutem osm. Jako partner handlowy podpisujesz również zobowiązanie, którego zasadniczym celem jest dostarczanie klientom rzetelnych informacji zgodnie z wytycznymi ustawowymi.

Dokument „NDA” dla ambitnych naukowo uczestników, którzy nie przechodzą onboardingu, jest dostępny w instytutach osmu i można go przesłać faksem lub skanem. Dostępy do wirtualnego obszaru treningowego są następnie wysyłane e-mailem lub zgodnie z wytycznymi rejestracji.

Specjalne szkolenie instruktorskie jest prowadzone tylko w bardzo małych klasach bezpośrednio przez dyrekcję. Jeśli chciałbyś założyć akademie za granicą, daj nam znać, a pomożemy Ci w założeniu akademii.

Certyfikacja i stopnie

Jako uczestnik otrzymasz zaświadczenie o pomyślnym uczestnictwie w szkoleniach, uprawniające do dostarczania osmu.

Możesz najpierw bezpłatnie uczestniczyć w kursach na poziomie 1 i 2, a następnie odpłatnie uczestniczyć w szkoleniach na poziomach od 3 do 5. W zależności od zaawansowania Twojego szkolenia, po zdaniu egzaminów otrzymasz jeden ze statusów „uczestniczy”, „przetestowany”, „certyfikowany”, „konsultant metali szlachetnych” oraz „trener”.

Należy pamiętać, że nasza firma zasadniczo przekazuje tylko leady, tj. kontakty z klientami końcowymi, do partnerów, którzy ukończyli poziom 3 i zdali odpowiedni egzamin. Dlatego warto wziąć udział w szkoleniach i zdać egzaminy, aby generować dalszą sprzedaż.

Infolinia egzaminacyjna: 089 7 44 88 88 88

Chcielibyśmy zadać Ci następujące pytania:

Nie traktuj szkolenia zbyt łatwo. Chodzi o prawdziwe zrozumienie. Informacje i pytania dotyczące fizyki również muszą być w pełni zrozumiane przez ciebie. Egzaminy zawierają rzeczywiste zapytania dotyczące wiedzy szczegółowej i nie są egzaminami alibi wielokrotnego wyboru.

Jesteśmy tutaj trochę surowi, ale uwierz nam, że jest to najlepsze w sprzedaży i prezentacji. Wiedza, którą zdobywasz i przekazujesz, reprezentuje instytuty osmu i dlatego ma decydujące znaczenie dla ich ogólnego wyglądu.

szkolenia stacjonarne

Kursy szkoleniowe w klasie odbywają się zwykle w siedzibie państwowego instytutu osmu, ale w razie potrzeby można je również organizować w wielu innych lokalizacjach na całym świecie. W szkoleniu może wziąć udział każdy partner, który przeszedł poprzedni poziom.

Udział w w przygotowaniu do szkolenia ststacjonarnego i  online poziomu 2 jest bezpłatny.

Na nocleg oferujemy, w pobliżu wszystkich naszych miejscowych spotkań, korzystne i dobre ceny w  hotelach, których adresy chętnie Państwu udzielimy. Obiad w formie przekąsek i napojów w cenie szkolenia.

W zależności od poziomu szkolenie stacjonarne trwa od jednego do trzech dni.

 
© 2024
Fenster schließen
Badanie