Osmium-Academy
תנאי השתתפות

תנאי השתתפות

כל מי שמעל גיל 18 שעבר את תהליך ההצטרפות ורשום במאגר המידע של מכון אוסמיום יכול להשתתף.

אין צורך להציג רישיון סחר על מנת להשתתף. בסחר אמיתי עם אוסמיום, עם זאת, חובה לשלם מסים על הכנסות באופן עצמאי.

סמינרי אוסמיום הם בחלקם ללא תשלום וחלקם נושאים עלויות. במקרה של סמינר עם עלויות, יש לשלם את האגרה במלואה לפני תחילת הסמינר.

 

 
© 2024
Fenster schließen
תנאי השתתפות