Osmium-Academy
הדרכה מקוונת

הדרכה מקוונת

משתמשים יקרים של אקדמיית האוסמיום,

כלי מקוון זה זמין עבור אנשים המתמודדים עם אוסמיום. תוכן ההוראה מסביר את הידע המומחה הדרוש סביב אוסמיום ואת השימוש בו בווידאו, אודיו וטקסט, כמו גם מצגות חזותיות.

ידע זה חיוני לארגונים, שותפי מכירות ומעבדים.

השימוש באקדמיה הוא ללא תשלום. כדי לקבל גישה, כל המשתמשים חייבים לשלוח את הנתונים שלהם בתהליך ההצטרפות. חומר הוראה פיזי זמין גם www.buy-osmium.com, אשר מאפשר את הלמידה בשבילכם.

אנא הירשמו כעת www.osmium-onboarding.com  כשותפים.

זה נותן לכם גישה מלאה לכל התוכן. מטעמי אבטחה לא תמצאו כאן כניסה ישירה. אנו רוצים שהנתונים הכלולים יהיו מוגנים בצורה הטובה ביותר האפשרית מפני גישה על ידי צדדים שלישיים. הגישה אפשרית אפוא באמצעות קישור ישיר, שנוצר בכל פעם שאתם מתחברעם לחשבון השותף הרלוונטי בדף www.buy-osmium.com אם ברצונכם להשתמש באקדמיה במדריך שלכם.

אנא שימו לב כי הכניסה לאקדמיה אפשרית רק באמצעות חשבון השותף שלכם ולא כאן ישירות בדף האקדמיה. המדריך המוצג שם יעזור לכם למצוא את דרככם דרך התוכן.

אנא הירשמו עכשיו, כך שתוכלו להשתמש במלוא היקפה של האוניברסיטה הזו!

כניסה כעת

 

 
© 2024
Fenster schließen
הדרכה מקוונת